ΔΕΙΤΕ...
Home / Η ΚΡΗΤΗ ΜΑΣ / ΝΕΑ / Εκστρατεία για τη διασφάλισης της υγείας του πληθυσμού της Κρήτης

Εκστρατεία για τη διασφάλισης της υγείας του πληθυσμού της Κρήτης

Τη δέσμευσή τους για την προώθηση της Δημόσιας Υγείας στο πεδίο των μεταμοσχεύσεων και στην επιστήμη γενικότερα επισφράγισαν η Περιφέρεια Κρήτης, η 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης με την υποστήριξη του Υπουργείου Υγείας και η Δημόσια Τράπεζα Ομφαλικών Βλαστοκυττάρων (ΔηΤΟΒ) Κρήτης, που ανήκει στην Αιματολογική Κλινική του ΠΑΓΝΗ μέσω της υλοποίησης του έργου «Διασφάλιση της υγείας του πληθυσμού της Περιφέρειας Κρήτης για νοσήματα που χρήζουν αλλογενούς μεταμόσχευσης αιμοποιητικών κυττάρων, με δημιουργία αποθέματος μοσχευμάτων ομφαλοπλακουντιακού αίματος (ΟπΑ), μετά από χαρτογράφηση των αντιγόνων ιστοσυμβατότητας του πληθυσμού της Κρήτης», συνολικού προϋπολογισμού 500.850€ και διάρκειας 18 μηνών.

Σκοπός του έργου, το οποίο χρηματοδοτείται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, είναι η χαρτογράφηση του πληθυσμού της Κρήτης, ώστε να καθοριστούν περιοχές με σπάνιους τύπους αντιγόνων ιστοσυμβατότητας των κατοίκων τους (και άρα με δυσκολία στην ανεύρεση συμβατών μοσχευμάτων), αλλά και η προώθηση του έργου της ΔηΤΟΒ Κρήτης στον τομέα των μεταμοσχεύσεων.

Η αλλογενής μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων από τον μυελό των οστών και το αίμα του ομφάλιου λώρου αποτελεί συχνά τη μοναδική θεραπεία για την αντιμετώπιση νοσημάτων του μυελού των οστών, όπως οι λευχαιμίες, αλλά και μυελικές και ανοσολογικές ανεπάρκειες, σε παιδιά και ενήλικες. Η επιτυχία της μεταμόσχευσης εξαρτάται, σε μεγάλο βαθμό, από τη συμβατότητα μεταξύ δότη αιμοποιητικών κυττάρων και ασθενή-λήπτη ως προς τα αντιγόνα ιστοσυμβατότητας. Τα αντιγόνα αυτά κληρονομούνται από τους γονείς και έχουν διαφορετική σύνθεση για κάθε άνθρωπο, σχεδόν μοναδική.

Παρά τις επιστημονικές εξελίξεις, πολλοί ασθενείς δεν μπορούν να επωφεληθούν από τη θεραπευτική αυτή αντιμετώπιση, επειδή στερούνται ενός συμβατού δότη. Όσο περισσότεροι δότες μυελού καταγράφονται στην Παγκόσμια Δεξαμενή Δοτών και όσο περισσότερες μονάδες ομφαλικού αίματος αποθηκεύονται σε Δημόσιες Τράπεζες τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα κάθε ασθενής που θα νοσήσει από αιματολογικό νόσημα και χρειάζεται μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων, να βρίσκει συμβατό μόσχευμα.

Η επιτυχία του εγχειρήματος, το οποίο θα διασφαλίσει την υγεία του πληθυσμού της Κρήτης για νοσήματα που χρήζουν αλλογενούς μεταμόσχευσης αιμοποιητικών κυττάρων, στηρίζεται στη συμμετοχή των πολιτών μέσω της λήψης μικρής ποσότητας αίματος από το προσωπικό των Κέντρων Υγείας. Η λήψη αυτή γίνεται στα πλαίσια διενέργειας των εργαστηριακών τους εξετάσεων και δεν απαιτείται η συνταγογράφησή της. Οι πολίτες μπορούν να προσέρχονται στα Κέντρα Υγείας από την Πέμπτη, 20 Σεπτεμβρίου 2018 και αφού ενημερωθούν σχετικά από το προσωπικό των Κέντρων Υγείας, να συναινέσουν στη συμμετοχή του στο πολύ σημαντικό αυτό έργο για την διασφάλιση της υγείας του πληθυσμού.

Διαβάστε την συνέχεια...