ΔΕΙΤΕ...
Home / ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ / Φορολογία: Τι αλλάζει από φέτος για τους Έλληνες κατοίκους στο εξωτερικό

Φορολογία: Τι αλλάζει από φέτος για τους Έλληνες κατοίκους στο εξωτερικό

Έπειτα από τη δημοσίευση της Α. 1070/ 2020 όσον αφορά τους Έλληνες κατοίκους στο εξωτερικό προκύπτει η παρακάτω αλλαγή:

Οι κάτοικοι εξωτερικού οφείλουν πλέον πέραν της χώρας φορολογικής κατοικίας να συμπληρώνουν την πλήρη διεύθυνση κατοικίας τους στην αλλοδαπή με λατινικούς χαρακτήρες. Επίσης, οφείλουν να γνωστοποιούν τον ΑΦΜ που έχουν αποκτήσει στη
χώρα μόνιμης κατοικίας τους ή οποιοδήποτε άλλο αριθμό χρησιμοποιείται για τη συμμόρφωσή τους με την αλλοδαπή φορολογική αρχή (πχ αριθμός ταυτότητας, αριθμός κοινωνικής ασφάλισης κτλ.). Το συγκεκριμένο πεδίο μπορεί να παραμείνει κενό σε περίπτωση που στη χώρα φορολογικής κατοικίας δεν υπάρχει υποχρέωση απόκτησης Α.Φ.Μ.

Υπενθυμίζεται ότι οι κάτοικοι εξωτερικού οφείλουν να τηρούν στο αρχείο τους Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας για κάθε έτος. Επίσης, πρέπει να μεταβαίνουν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. με σκοπό τη γνωστοποίηση οιασδήποτε μεταβολής της κατοικίας τους στο εξωτερικό.

Γενικά ισχύει :


Αν η φορολογική σας κατοικία δεν είναι στην Ελλάδα, δε σημαίνει ότι θα πρέπει να αψηφήσετε τις φορολογικές σας υποχρεώσεις στην Ελλάδα. Ήδη έχει ξεκινήσει για το φορολογικό έτος 2016, υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών.

Όλοι οι Έλληνες κάτοικοι εξωτερικού πρέπει να μεριμνήσουν για την μεταβολή της φορολογικής τους κατοικίας σε περίπτωση που έχουν έρθει πρόσφατα στο εξωτερικό.

Η φορολογική κατοικία και ο τόπος διαμονής, είναι δύο διαφορετικές έννοιες και η εφορία θα σε θεωρεί φορολογικό κάτοικο Ελλάδας αν δεν κάνεις την μεταβολή της φορολογικής σου κατοικίας και δεν μεταφέρεις το ΑΦΜ σου στην ΔΟΥ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ, ακόμα κι αν μένεις μόνιμα στο εξωτερικό για πολλά χρόνια, ακόμα κι αν δεν έχεις εισόδημα στην Ελλάδα.

ΠΟΤΕ ΕΧΩ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΚΑΝΩ ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Οι κάτοικοι εξωτερικού έχουν υποχρέωση να κάνουν δήλωση μόνο αν έχουν πραγματικό εισόδημα. ΠΡΟΣΟΧΗ Ακόμα και ένα λεπτό από τόκους γεννά αυτή την υποχρέωση

Κάτοικοι εξωτερικού προθεσμία 2020 – φορολογικής δήλωσης 2019.
Γενικά, οι φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού (για την Ελλάδα φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού θεωρούνται μόνο αυτοί που έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία μεταφοράς του ΑΦΜ τους στη ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού), έχουν την ίδια προθεσμία φορολογικής δήλωσης με όλους τους λοιπούς φορολογούμενους όπως αυτή ισχύει κάθε χρόνο. Η προθεσμία υποβολής φορολογικών δηλώσεων εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2019, είναι μέχρι 30 Ιουνίου 2020. Φυσικά, λόγω των πρωτόγνωρων συνθηκών που διαμορφώνονται εξαιτίας της κρίσης του κορονοϊού COVID-19, ενδέχεται η ημερομηνία αυτή να παραταθεί. Υπάρχει όμως μια εξαίρεση. Εξαιρετικά και μόνο για τους φορολογούμενους που κάνουν τη διαδικασία μεταβολής φορολογικής κατοικίας μέσα στο 2020, η προθεσμία υποβολής φορολογικής δήλωσης είναι μέχρι το τέλος του έτους (31/12) και μόνο για το έτος αυτό. Το 2021 δηλαδή θα υποβάλουν κανονικά με καταληκτική ημερομηνία όπως ισχύει για όλους τους φορολογούμενους.

Επιμέλεια: Δορυφόρος

Διαβάστε την συνέχεια...