ΔΕΙΤΕ...
Home / ΑΣΤΕΙΑ / ΠΕΡΙΕΡΓΑ / Λήγει η προστασία της κύριας κατοικίας – Πώς να προστατέψετε το σπίτι σας!

Λήγει η προστασία της κύριας κατοικίας – Πώς να προστατέψετε το σπίτι σας!

Tέλος του χρόνου εκπνέει η ισχύς του νόμου Κατσέλη και εκατοντάδες χιλιάδες δανειολήπτες με «κόκκινα δάνεια» μένουν απροστάτευτοι .Στο στόχαστρο μπαίνει ακόμα και η πρώτη κατοικία.

Ακόμη και ευάλωτα νοικοκυριά, όσα έχουν ακίνητα με αντικειμενική αξία κάτω απο 140.000 ευρώ, θα μένουν πλέον απροστάτευτοι.

«Ενημερώνουμε τους καταναλωτές, που βρίσκονται σε μόνιμη και αντικειμενική αδυναμία πληρωμών των οφειλών τους, σε τράπεζες και αλλού, πως η δυνατότητα να εξαιρέσουν από πλειστηριασμό και να προστατεύσουν την κύρια κατοικία τους παύει να ισχύει τέλος του έτους 2018 (31-12-2018)άρθρο 14 παρ. 1 του ν. 4346/2015 (ΦΕΚ Α 152/20.11.2015) Ο Νόμος ισχύει αλλά χωρίς της προστασίας της κατοικίας.

Επομένως δικαιούται μέχρι 31-12-2018, να ζητήσουν την προστασία της κύριας κατοικίας τους ,αφού αιτηθούν την υπαγωγή τους στον ως άνω νόμο, υπό τον όρο ότι πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος και συσσωρευτικά θα πρέπει:

1. το συγκεκριμένο ακίνητο χρησιμεύει ως κύρια κατοικία του,

2. το μηνιαίο διαθέσιμο οικογενειακό του εισόδημα δεν υπερβαίνει τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης, όπως αυτές προσδιορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 5 του παρόντος, προσαυξημένες κατά εβδομήντα τοις εκατό (70%),

3. η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας κατά το χρόνο συζήτησης της αίτησης δεν υπερβαίνει τις εκατόν ογδόντα χιλιάδες (180.000) ευρώ για τον άγαμο οφειλέτη, προσαυξημένη κατά σαράντα χιλιάδες ευρώ (40.000) ευρώ για τον έγγαμο οφειλέτη και κατά είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ ανά τέκνο και μέχρι τρία (3) τέκνα και
Με δεδομένο ότι η προστασία της κύριας κατοικίας είναι μία από τις βασικότερες διατάξεις του ως άνω νόμου, η δυνατότητα αυτή (της προστασίας της κύριας κατοικίας), θα πρέπει, σαφώς και επιτακτικά, να διατηρηθεί και μετά τις 31/12/2018,

Τέλος ,η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, ταυτόχρονα, με επιστολή της μέσω του αρμοδίου Υπουργού κ.Δραγασάκη καλεί την Κυβέρνηση , να προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια προκειμένου έγκαιρα και άμεσα να υπάρξει νομοθετική πρωτοβουλία για την επέκταση της δυνατότητας προστασίας της κύριας κατοικίας και μετά τις 31/12/2018».

http://apopsilive.gr