ΔΕΙΤΕ...
Home / Η ΚΡΗΤΗ ΜΑΣ / ΝΕΑ / Το ΤΕΙ Κρήτης στα κορυφαία ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας με το ερευνητικό του έργο

Το ΤΕΙ Κρήτης στα κορυφαία ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας με το ερευνητικό του έργο

Πρόσφατα δημοσιεύθηκαν από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) οι δείκτες για τις ελληνικές επιστημονικές δημοσιεύσεις των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ σε διεθνή περιοδικά την περίοδο 2002-2016.

Σύμφωνα με την έκδοση «Ελληνικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις 2002-2016: Βιβλιομετρική ανάλυση ελληνικών δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά – Web of Science» του ΕΚΤ, το ΤΕΙ Κρήτης είναι ένα από τα κορυφαία ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας.

Συγκεκριμένα, το ΤΕΙ Κρήτης βρίσκεται στη κορυφή της λίστας των ΤΕΙ που παράγουν τις περισσότερες επιστημονικές δημοσιεύσεις ενώ ταυτόχρονα ξεπερνά έξι Πανεπιστήμια της χώρας.

Επίσης για την ίδια χρονική περίοδο το ΤΕΙ Κρήτης ευρίσκεται στη πρώτη θέση μεταξύ των ΤΕΙ και ξεπερνά επτά Πανεπιστήμια της χώρας σε σχέση με την διεθνή αναγνώριση του επιστημονικού του έργου. Η αναγνώριση αυτή που μετρείται με τον δείκτη απήχησης κατατάσσει το ΤΕΙ Κρήτης πάνω από τον παγκόσμιο μέσο όρο.

Το ΤΕΙ Κρήτης ξεπερνά επίσης τον μέσο παγκόσμιο όρο σε δύο περιοχές αριστείας του, το επιστημονικό πεδίο “Natural Sciences” και το “Engineering and Technology” ευρισκόμενο σε υψηλότερη θέση και από τα κορυφαία Πανεπιστήμια της χώρας.

Συμπερασματικά, όπως φαίνεται από τους δείκτες που παρουσιάζει αυτή η τελευταία έκδοση του ΕΚΤ (διαθέσιμη στην ιστοσελίδα metrics.ekt.gr), οι επιστημονικές δημοσιεύσεις του ΤΕΙ Κρήτης διακρίνονται για την ποιότητα, την αριστεία και την πρωτοτυπία τους και αναγνωρίζονται από άλλους επιστήμονες σε εθνικό και διεθνές επίπεδο σε σημαντικό βαθμό.

Όλα τα παραπάνω καταδεικνύουν το υψηλό επίπεδο ερευνητικής δραστηριότητας που παρουσιάζουν οι Καθηγητές και οι Ερευνητές του ΤΕΙ Κρήτης, με το επιστημονικό τους έργο να διακρίνεται στο εθνικό και το διεθνές ακαδημαϊκό περιβάλλον.

http://apopsilive.gr